Smíchov City - Sever - blok SM3

Místo:Praha 5, Smíchov
Činnost:

dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor  (koordinace, stavebně – technické řešení)

Investor:Sekyra Group, a.s.
Datum:2016 – 2023
HIP:EXA | Martin Zelenka
Architekt:Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, Projektil architekti, Kuba & Pilař architekti