Oaks Prague - Riding Club

Místo:Nebřenice
Činnost:urbanistická a architektonická studie
Investor:Arendon Development Co.
Datum:2017
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Monika Čížková
Vizualizace:Studio Horák s.r.o.