V roce 2022 se společnost Expert Architects, s.r.o. dohodou svých partnerů, zakladatele skupiny EBM Ľubomíra Vaise a Ing. arch. Petra Vacka, vyčlenila z EBM Group a stala se stoprocentním právním nástupcem původní společnosti EBM Expert, s.r.o. Expert Architects, zkrácené též EXA, navazuje na svoje úspěchy dosažené svojí činností v architektuře a projekční činnosti za více než desetiletí.

Strategií společnosti Expert Architects, s.r.o. je zaujmout klienty jedinečností poskytovaných služeb ve smyslu záruk za kvalitu, profesionality všech svých pracovníků a jejich vzájemné zastupitelnosti,  informovanosti a flexibility. 

Od prvního kontaktu s klientem jsme otevření jeho záměrům a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. Zakládáme si na solidním přístupu ke svým zaměstnancům a subdodavatelům, snažíme se být korektním a uctivým partnerem. 

Rozumíme našim klientům a partnerům. Rozumíme tomu, co děláme.

Ing. arch. PETR VACEK
CEO, hlavní architekt

Petr je hlavním architektem, jednatelem a majitelem společnosti Expert Architects, s.r.o., která je právním nástupcem společnosti EBM Expert, s.r.o. Pod jeho vedením byly realizovány objekty Center bydlení pro seniory, administrativní budovy i rezidenční projekty. Petrovy počátky působení v EBM Expert, s.r.o. sahají do roku 2013 a navazují na jeho předchozí zkušenosti z renomovaných ateliérů v Praze, kde se pod vedením významných osobností současné české architektury podílel na rozličných typech zakázek.

Ing. ANTONÍN FÜRST
manažer zakázek, HIP

Tonda je manažerem projektů  Expert Architects, s.r.o. a jejího právního předchůdce EBM Expert, s.r.o. od roku 2014. V rámci projektů zajišťuje komplexní řízení a vedení jednotlivých zakázek od přípravy až po realizaci s přesahem na kontrolu ekonomiky zakázek a jednání s klienty. 25 let praxe v oboru získal ve známých pražských projekčních firmách a je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Férové jednání považuje za nedílnou součást úspěšného projektu.

Ing. MARTIN ZELENKA
hlavní inženýr projekce

Martin je hlavním inženýrem Expert Architects, s.r.o. a jejího právního předchůdce EBM Expert, s.r.o. od roku 2012. V rámci vedení projekce zodpovídá za technická řešení projektů, supervizuje a vede projekční skupiny. Praxi v oboru a řízení projektů administrativních, bytových, občanských i průmyslových staveb má více než 25 let.

Ing. DAVID VYTVAR
manažer zakázek, HIP

David působí ve společnosti Expert Architects, s.r.o. jako manažer projektů. Ve své více než dvacetileté praxi působil a spolupracoval s řadou prestižních architektů a projekčních kanceláří na významných projektech občanských a bytových staveb. S oblibou se věnuje oboru rekonstrukcí staveb, ve kterém rád přijímá náročné výzvy.

ARCHITEKTURA

Ve vlastních návrzích usilujeme o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, obsahu i času. Cílem našich architektonických návrhů jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků i očekávání klientů. Náš architektonický tým je složen z nadaných architektů, kteří mají bohaté reference a zkušenosti z předních architektonických kanceláří, a které spojuje vědomí společných vizí a cílů.

Ing. DAVID NEKOVÁŘ                        obchodní ředitel

David jako nejčerstvější posila v rodině Expert Architects, s.r.o. doplnil management společnosti v roce 2022. Má na starosti provoz a rozvoj společnosti, ale také obchodní záležitosti směrem k našim klientům a dodavatelům. David má dlouholeté zkušenosti s řízením týmů v nadnárodních korporacích i v menších společnostech. Pracoval na různých manažerských pozicích, převážně v oborech expanze a developmentu, nicméně své obzory rozšiřoval i v jiných disciplínách. Působil např. v řetězcích Albert, Tesco nebo Teta drogerie, dále ve skupině IKEA nebo také v marketingové agentuře C&COM Advertising.

V roce 2022 se společnost Expert Architects, s.r.o. dohodou svých partnerů, zakladatele skupiny EBM Ľubomíra Vaise a Ing. arch. Petra Vacka, vyčlenila z EBM Group a stala se stoprocentním právním nástupcem původní společnosti EBM Expert, s.r.o. Expert Architects, zkrácené též EXA, navazuje na svoje úspěchy dosažené svojí činností v architektuře a projekční činnosti za více než desetiletí.

Strategií společnosti Expert Architects, s.r.o. je zaujmout klienty jedinečností poskytovaných služeb ve smyslu záruk za kvalitu, profesionality všech svých pracovníků a jejich vzájemné zastupitelnosti,  informovanosti a flexibility. 

Od prvního kontaktu s klientem jsme otevření jeho záměrům a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. Zakládáme si na solidním přístupu ke svým zaměstnancům a subdodavatelům, snažíme se být korektním a uctivým partnerem. 

Rozumíme našim klientům a partnerům. Rozumíme tomu, co děláme.

Ing. arch. PETR VACEK
CEO, hlavní architekt

Petr je hlavním architektem, jednatelem a majitelem společnosti Expert Architects, s.r.o., která je právním nástupcem společnosti EBM Expert, s.r.o. Pod jeho vedením byly realizovány objekty Center bydlení pro seniory, administrativní budovy i rezidenční projekty. Petrovy počátky působení v EBM Expert, s.r.o. sahají do roku 2013 a navazují na jeho předchozí zkušenosti z renomovaných ateliérů v Praze, kde se pod vedením významných osobností současné české architektury podílel na rozličných typech zakázek.

Ing. MARTIN ZELENKA
hlavní inženýr

Martin je hlavním inženýrem Expert Architects, s.r.o. a jejího právního předchůdce EBM Expert, s.r.o. od roku 2012. V rámci vedení projekce zodpovídá za technická řešení projektů, supervizuje a vede projekční skupiny. Praxi v oboru a řízení projektů administrativních, bytových, občanských i průmyslových staveb má více než 25 let.

Ing. DAVID NEKOVÁŘ                        obchodní ředitel

David jako nejčerstvější posila v rodině Expert Architects, s.r.o. doplnil management společnosti v roce 2022. Má na starosti provoz a rozvoj společnosti, ale také obchodní záležitosti směrem k našim klientům a dodavatelům. David má dlouholeté zkušenosti s řízením týmů v nadnárodních korporacích i v menších společnostech. Pracoval na různých manažerských pozicích, převážně v oborech expanze a developmentu, nicméně své obzory rozšiřoval i v jiných disciplínách. Působil např. v řetězcích Albert, Tesco nebo Teta drogerie, dále ve skupině IKEA nebo také v marketingové agentuře C&COM Advertising.

Ing. ANTONÍN FÜRST
manažer zakázek, HIP

Tonda je manažerem projektů  Expert Architects, s.r.o. a jejího právního předchůdce EBM Expert, s.r.o. od roku 2014. V rámci projektů zajišťuje komplexní řízení a vedení jednotlivých zakázek od přípravy až po realizaci s přesahem na kontrolu ekonomiky zakázek a jednání s klienty. 25 let praxe v oboru získal ve známých pražských projekčních firmách a je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Férové jednání považuje za nedílnou součást úspěšného projektu.

Ing. DAVID VYTVAR
manažer zakázek, HIP

David působí ve společnosti Expert Architects, s.r.o. jako manažer projektů. Ve své více než dvacetileté praxi působil a spolupracoval s řadou prestižních architektů a projekčních kanceláří na významných projektech občanských a bytových staveb. S oblibou se věnuje oboru rekonstrukcí staveb, ve kterém rád přijímá náročné výzvy.

ARCHITEKTURA

Ve vlastních návrzích usilujeme o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, obsahu i času. Cílem našich architektonických návrhů jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků i očekávání klientů. Náš architektonický tým je složen z nadaných architektů, kteří mají bohaté reference a zkušenosti z předních architektonických kanceláří, a které spojuje vědomí společných vizí a cílů.