Strategií společnosti Expert Architects je zaujmout klienty jedinečností poskytovaných služeb ve smyslu záruk za kvalitu, profesionality všech svých pracovníků a jejich vzájemné zastupitelnosti a informovanosti, flexibility.