Oaks Prague

Místo:Nebřenice
Činnost:generální projektant
Investor:Arendon Development Co.
Datum:2017 – 2020
HIP:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Martin Zelenka
Architekt:ADR, Chapman Taylor, John Pardey Architects, JTP Architects, McGarry-Moon, RM&PA