Smíchov City - Sever - blok SM8

Místo:Praha 5, Smíchov
Činnost:Generální projektant – studie, dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor
Investor:Sekyra Group, a.s.
Datum:2021– 2024
HIP:EXA | Martin Zelenka, Peter Mišejka
Architekt:A69, edit!, LZ Atelier, Chapman Taylor