Zelený trojúhelník – průběh stavby

_uvod_ZT

V měsíci září 2019 byla dokončena a předána druhá etapa akce Zelený trojúhelník v Plzni. Dále pokračují stavební práce na hrubé stavbě třetí etapy, která má předpokládaný termín dokončení v roce 2021. EBM Expert pod vedením Ing. Martina Zelenky na této akci vykonává roli generálního projektanta a autorské dozory. Náplní bytových domů jsou nájemní byty určené pro studenty blízké Západočeské Univerzity, všechny bytové jednotky jsou kompletně zařízeny nábytkem a součástí vybavení objektů jsou studentské kluby a další nadstandardní vybavení – např. automatické prádelny. Ve vnitrobloku je pro studenty a obyvatele domů navržen park s víceúčelovým hřištěm a relaxačními zónami.