Rozhovor s majitelem a hlavním architektem Petrem Vackem: Na konečné podobě projektu má klient svůj výrazný podíl

_uvod-400x400

22/11 2022

Rozhovor s hlavním architektem a majitelem společnosti Expert Architects, která stojí za návrhem projektu SBH. „K finální podobě návrhu vede diskuze s klientem, předkládání a výběr variant, jejich posuzování z nejrůznějších hledisek. Na konečné podobě projektu má tak i klient svůj výrazný podíl,“ říká Petr Vacek. 

V čem je práce pro Neocity výjimečná? Jaké byly od developera požadavky?

Neocity je pro nás klient výjimečný svým velkorysým a do určité míry nekompromisním přístupem zacíleným na kvalitu výsledného produktu. V procesu projektování jsme byly několikrát v situaci, kdy bylo nutné rozhodnutí o způsobu vyřešení problému, případně o dalším postupu, na kterých jsme se společně shodli na hledání cesty vedoucí k co nejlepšímu výsledku s přihlédnutím k ekonomickým parametrům a ne opačně, jak to bývá v současné době v těžké situaci stavebního trhu běžné.

Mají Vaši klienti obvykle konkrétní představy, nebo návrhy nechávají zcela ve Vaší režii?

Pokud je klientem developer, tak podkladem pro návrh bývá zadání ve smyslu využití potenciálu pozemku (dočerpání plochy, která je k dispozici), dále obvykle bývá zadáním předepsaná kombinace kategorií bytových jednotek, jejich velikosti, cílová skupina a obecně jejich plánovaný standard, případně další podmínky pro jejich návrh (skladba místností apod.). Konkrétní návrh objektu je v naší režii za podmínky splnění těchto zadávacích podmínek. Samozřejmě k finální podobě návrhu vede proces diskuze s klientem, předkládání a výběr variant, jejich posuzování z nejrůznějších hledisek – takže konečná podoba projektu je společným dílem, na kterém má i klient svůj výrazný podíl.

Zmínil jste, že jedním z cílů bylo dát jednotlivým bytům vlastní individualitu, ale zachovat přitom konzistentní výraz celého projektu – jak lze něčeho takového docílit?

Konkrétně návrh bytových domů ve Štěrboholech je velmi individuální a málo utilitární – objekt jako celek se skládá z menších sekcí, které jsou si podobné, ale přitom nejsou stejné – to vede k tomu, že v projektu je velký podíl rozdílných bytových jednotek, které jedinečným způsobem reagují na to, jak jsou uspořádány vzhledem k fasádám, okenním otvorům, světovým stranám a kontextu okolní zástavby.

V bytech jste chtěl navodit pocit prostornosti a vzdušnosti – tomu zřejmě napomohly prosklené stěny i velká okna, které jsou pro projekt ve Štěrboholích typická – existují ještě nějaké cesty, jak prostor provzdušnit, ale člověk si jich na první pohled nevšimne?

Pocit prostornosti a vzdušnosti je v návrhu docílen především vysokým podílem prosklených ploch, na které navazují velkorysé lodžie, podélně umístěné na celou šířku oken do hlavních obytných místností, dále je docílen důrazem na hlavní obytný prostor – minimalizaci chodeb a servisních prostor v bytových jednotkách, sloučení funkcí kuchyně, jídelny a obývacího pokoje do jednoho obytného prostoru. V neposlední řadě je důležitým principem návaznost na venkovní prostor – ať už v přízemí pokračováním bytových ploch na předzahrádky, resp. na okolní terén, tak i ve vyšších podlažích směrováním hlavních výhledů  z obytných místností do volného okolního prostoru. Pomocným nástrojem je pak volba materiálů v interiéru – sjednocení dřevěného dekoru podlah v bytové jednotce, použití světlých výmaleb a příprava pro možnost velmi efektivního a racionálního vybavení základním nábytkem (kuchyňské linky, vestavěné skříně).

Projekt měl navázat na historickou zástavbu Štěrbohol – inspiroval jste se v ní nějak? Případně jak?

Projekt nahradil nevhodnou původní výrobní stavbu, která byla na pozemku umístěná při uliční čáře a tvořila v zástavbě navazující na historické centrum Štěrbohol bariéru. Nové bytové domy jsou naopak navrženy jako domy stojící v zahradě, na volném pozemku, a tvoří tak přirozený přechod mezi sevřenou zástavbou historického centra a dřívější novodobou rozvolněnou zástavbou bytových domů na okolních pozemcích.

Budovy zároveň neměly narušovat prostředí okolní zástavby – ztěžovalo Vám to práci hodně?

Každý projekt v podobné pozici navazující na stávající zástavbu má komplikovaný kontext – problémy nebyly ani tolik z hlediska architektonického návrhu, ale spíše z hlediska vztahů s vlastníky okolních pozemků a staveb na nich. Jejich subjektivní požadavky se často vymykají zásadám popsaným stavebním zákonem a navazujícími předpisy, a v průběhu projektování bylo nutné se sousedy jednat a jejich požadavkům se snažit v rozumné míře vyhovět.

Celková výstavba měla přispět k výstavbě životního prostředí – myslel jste na to nějak při návrhu? Představuje podle Vás tento aspekt dnes už běžnou součást nových projektů a stává se standardem?

Projekt splňuje všechny zákonné požadavky platné v době jeho povolení – ať už z hlediska zatížení okolního prostředí, tak i např. z hlediska ochrany vnitřního prostředí a pohody obyvatel nových bytových jednotek. Zákonné požadavky jsou v posledních letech pravidelně aktualizovány a zpřísňovány, a tím je primárně zajištěn soulad výstavby s aktuální představou společnosti o ochraně a tvorbě životního prostředí. Z hlediska stavebně konstrukčního řešení byly použity moderní a přitom osvědčené materiály a stavební technologie, splňující vysoké nároky na standard budovy.

Rozhovor ZDE