Rezidence u Břehu

Místo:Praha
Činnost:studie
Investor:soukromá osoba
Datum:2015
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek