Rezidence Pod Okrouhlíkem

Místo:Praha 8
Činnost:architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Investor:EBM Partner a.s.
Datum:2019
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Petr Vokál
Vizualizace:Jan Drška / Ondřej Teplý
Web:www.podokrouhlikem.cz