Rezidence Pod Okrouhlíkem 2

Místo:Praha 8
Činnost:architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení
Investor:EBM Partner a.s.
Datum:2021
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Monika Čížková
Vizualizace:Jan Drška
Web:www.podokrouhlikem.cz