Rezidence Engerth

Místo:Kladno
Architekt:EXA | Petr Vacek, Marek Macejko
HIP:EXA | Zdenko Šimo
Činnost:Architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
Developer:EBM Partner a.s.
Datum:2022