RD Dobřichovice

Místo:Dobřichovice
Činnost:architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Dodavatel:EBM Construct, s.r.o.
Datum realizace:2018
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Monika Čížková
Foto:Jiří Ernest