RD Dobřichovice

Místo:Dobřichovice
Architekt:EXA | Petr Vacek, Monika Čížková
Činnost:Architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení,
 dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Datum realizace:2018