Logistický areál Stříbro

Místo:Stříbro
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení
Investor:Waystone CZ s.r.o.
Datum:2015
Projekční tým:EBM Expert, s.r.o.; Filip Šauer, Petr Vacek