Kanceláře EBM Group, CGC

Místo:City Green Court, Hvězdova, Praha 4
Činnost:dokumentace pro provedení stavby, AD, TDI
Investor:EBM Group
Datum realizace:04/2015
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Pavel Hecht
Foto:Jiří Ernest