Erbenova Rezidence

Místo:Praha 5
Činnost:dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby,
 inženýrská činnost, autorský dozor
Investor:EBM Partner a.s.
Datum realizace:2023
HIP:EXA | Martin Zelenka
Architekt:ADR | Petr Kolář, Aleš Lapka