Corso Court

Místo:Praha 8 Karlín, Křižíkova
Činnost:dokumentace pro změnu stavby před dokončením, dokumentace provedení stavby, autorský dozor, inženýrská činnost, LEED Certifikát
Investor:Corso Court a.s.
Datum realizace:2013 – 2015
HIP:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek
Autor projektu a ilustrace:RBTA, Ricardo Bofill