Centrum bydlení pro seniory 2019

Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení
Datum:2019
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Josef Kijonka
Vizualizace:Jan Drška