CBS Pardubice

Místo:Pardubice
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Investor:EBM Partner a.s.
Dodavatel:EBM Construct, s.r.o.
Datum realizace:

2020

HIP:EBM Expert, s.r.o.; Michal Drda, Miroslav Trpka
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Monika Čížková
Foto:Jiří Ernest, Petr Vacek