CBS Havířov

Místo:Havířov – Šumbark
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost
Investor:EBM Partner a.s.
Datum realizace:2014 – 2015
HIP:EBM Expert, s.r.o.; Martin Zelenka, Zdeněk Vondřička
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Martin Zelenka
Foto:Jiří Ernest