Bytový dům Jahodnice H

Místo:Praha 14 – Hostavice
Činnost:dokumentace pro provedení stavby, BIM
Investor:Skanska a.s.
Datum:2015
Projekční tým:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Antonín Fürst, Petr Fiala, Michal Drda
Architekt:S.H.S. architekti s.r.o.