Výhledy Rokytka

Místo:Praha 9
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost
Datum:2017
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Lucie Parks, Monika Čížková
Developer:CRONESTA, a.s.

Vizualizace:

Web:

Ondřej Teplý

www.vyhledyrokytka.cz