Administrativní budova FIVE

Místo:Praha 5
Činnost:dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro provedení stavby fit-out, autorský dozor
Investor:Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Datum:2015 – 2017
HIP:IEBM Expert, s.r.o.; Martin Zelenka
Architekt, GP:QARTA architektura s.r.o.
Foto:Jiří Ernest