96 řadových rodinných domů Beránka II.

Místo:Praha
Činnost:dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Investor:Daramis Group a.s.
Datum:2014 – 2016
HIP:EBM Expert, s.r.o.; Martin Zelenka, Antonín Fürst, Květoslava Zatřepálková
Autor projektu a ilustrace:Loxia, a.s.