Postup stavby Výhledy Rokytka

_uvod-400x400_IMG_0886

21/2 2023

Do závěrečné fáze výstavby postupuje projekt bytových domů Výhledy Rokytka. Projekt se nachází v prostoru bývalého areálu ČKD, na okraji nově vznikající čtvrti Emila Kolbena, v těsné návaznosti na stanici metra Kolbenova a přírodní park kolem říčky Rokytky. Objekt sestává ze dvou nadzemních sekcí umístěných na společné podnoži podzemních garáží a je v něm umístěno celkem 120 bytových jednotek.

Objekty byly navrženy a vyprojektovány naší projekční kanceláří pro developerskou společnost Cronesta, generálním dodavatelem stavby je společnost Geosan.

Stavba již byla úspěšně zkoulaudována a v současné době na ní probíhají dokončovací práce tak, aby mohly být hotové bytové jednotky v dohledné době předány jejich novým majitelům.