Postup stavby Datové centrum Hostivař

_uvod-400x400

31/8 2023

Stavební práce na výstavbě druhé etapy Datového centra v Hostivaři byly zahájeny slavnostním poklepáním základního kamene v květnu letošního roku. Aktuálně probíhají zemní práce, montáž nosného skeletu, armování a betonáž základové desky a opěrných stěn. Na akci projektanti týmu Expert Architects vykonávají funkci architekta a generálního projektanta všech stupňů projektové dokumentace od prvotní studie až po dokumentaci pro provádění stavby, včetně výkonu autorského dozoru.

První etapa byla dokončena v roce 2018, více podrobností o projektu v našich referencích na odkazu: https://exarch.cz/projekt/datove-centrum-hostivar-2/