Postup stavby Čtvrt Emila Kolbena 2

cek

Hrubá stavba projektu developera Skanska „Čtvrt Emila Kolbena – 2. etapa“ (na kterém se EBM Expert podílí činnostmi jako architektonická studie, dokumentace pro územní řízení a inženýrská činnost) roste a je téměř u konce. 

Sekce B (s prodejním názvem „Jindřich“ po Kolbenovu vnukovi) je již postavena až po poslední podlaží. Větší budova C (nesoucí komerční název „Hanuš“ po synovi Emila Kolbena) je postavena do devátého podlaží ze čtrnácti. Aktuálně probíhá osazování okenních výplní, vnějšího stínění, trasování TZB, zateplování suterénních konstrukcí a realizace vnitřních omítek. V přípravě je dodávka kontaktního zateplovacího systému, střešního pláště a vnitřních podlah.