Postup stavby Albatros Kbely

_uvod-400x400_C619E355-6157-4A79

27/9 2022

Výstavba první etapy projektu nové pražské čtvrti Albatros Kbely dospěla do závěrečné fáze a směřuje v nejbližších týdnech ke kolaudaci. Bytové domy označené K a L a nová mateřská škola budou po novém roce předány novým majitelům. Do té doby budou dokončeny zbývající práce na stavebních objektech a v neposlední řadě budou provedeny finální úpravy okolí objektů, včetně doplnění mobiliáře a zeleně.

Na druhé etapě, sousedících bytových domech A a B, se dokončuje hrubá stavba. V nejbližší době bude zahájena výstavba třetí etapy, bytových domů H a I.

Developerem projektu je společnost Skanska Residential, firma Expert Architects vykonává od stupně dokumentace pro stavební povolení funkci generálního projektanta.