Jsme hrdými partnery Obce architektů

logo-OA_400x400

3/11 2022

Společnost EXA patří mezi partnery Obce architektů. Obec architektů je spolek s tradicí od roku 1935, pokračovatel spolků architektů z první republiky. V roce 1989 se transformoval ze Svazu Architektů a v letech 1990-1993 se podílel na založení profesní organizace České komory architektů. V roce 1948 se stal zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů (UIA), ve kterém bylo členství České republiky novým vedením OA obnoveno v roce 2017, a tím bylo znovu vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Současně je OA členem i Višegrádské skupiny (V4). Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí.

Obec architektů je nezávislým, nepolitickým stavovským společenstvím, usilujícím o propagaci architektury a stavitelství, architektonické tvorby a architektonických děl a jejich ochranu. K tomuto účelu sdružuje odbornou veřejnost a zájemce z řad ostatních občanů. Činnost Obce je založena na demokratických principech a jejím základem je aktivita členů Obce.

Více naleznete ZDE