Flathouse Karlštejn – získání stavebního povolení

_uvod-400x400

5/10 2023

V červnu letošního roku získal projekt Flathouse Karlštejn stavební povolení, které v červenci nabylo právní moci.

Projekt rodinných domů obsahujících více bytových jednotek v obci Liteň byl navržen architekty v našem ateliéru Expert Architects. Po získání stavebního povolení jsme zahájili práce na přípravě dokumentace pro provedení stavby. Celkem se v projektu nachází 10 bytových jednotek. Architektonické řešení domů je moderní a současné, ale zároveň zachovává respekt k typickému charakteru stávající zástavby ve svém okolí.