Erbenova rezidence – pokračování hrubé stavby

IMG_1360

V souladu s harmonogramem výstavby úspěšně probíhají práce na objektu Rezidence Erbenova. V měsíci září byla dokončena šachta na pozemku sousední mateřské školy a v rámci zajištění stavební jámy pokračují práce na šachtách v Erbenově a Mošnově ulici.