Dokončování CBS Pardubice

_uvod-400x400

S koncem srpna 2020 dokončují společnosti skupiny EBM Group stavbu Centra bydlení pro seniory v Pardubicích. Probíhají kolaudace jednotlivých stavebních objektů a projekt připravujeme na předání objednateli, společnosti Alzheimer Centrum.