Datové centrum Hostivař – video

uvod

Podívejte se na video, které obsahuje záběry z průběhu výstavby a již dokončeného moderního datového centra, které nabízí špičkové technologie a vynikající energetickou efektivitu. Jde o datové centrum, které splňuje jeden z nejvyšších bezpečnostních standardů s mezinárodní certifikací.

Datové sály pro IT infrastrukturu nabízí podlahovou plochu cca 14.000 m² a tomu odpovídající administrativní zázemí.
V EBM Expert Building Management, s.r.o. jsme zpracovávali všechny stupně projektové dokumentace. Od architektonické studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci po provádění stavby, dokumentaci změny stavby před dokončením, až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Zajišťovali jsme výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti vedoucí k získání souhlasných kolaudačních rozhodnutí. Zároveň průběžně vykonáváme i funkci architekta a interiérového designera pro provozovatele.