Logistika Praha - Hostivař

Místo:Praha
Činnost:dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Datum:2017
HIP:EBM Expert, s.r.o.; Antonín Procházka, Olga Badová
Vizualizace:Petr Valíček