Logistika EBM Group

Místo:Praha
Činnost:studie
Investor:EBM Partner a.s.
Datum realizace:2017
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Olga Badová
Vizualizace:Petr Valíček