Bytový dům Staré Splavy

Místo:Staré Splavy
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Datum:2019
Architekt:EBM Expert, s.r.o.; Petr Vacek, Monika Čížková
Vizualizace:Jan Drška / Michal Nohejl